Kuizi i diturisë

Nëse jeni të interesuar të merrni pjesë në kuizin e diturisë dhe të fitoni dhuratë për përgjigje të saktë, atëherë në kohën tuaj të lirë shfletoni faqen e facebook-ut në vijim:

InfoTech

Suksese!

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.