Përdorimi i Tastierës në Windows 8

“Kush merr guximin të mësojë të tjerët, nuk duhet të pushon së mësuari për vete.” – John Cotton Dana

Tastiera është vegël e rëndësishme për bashkëveprim me Windows 8, por që roli i saj është më shumë se vetëm shkrimi i tekstit dhe shenjave të pikësimit. Ju mund të përdorni numër të madh të kombinimeve të shpejta të tasteve për të ekzekuatuar komanda në Windows 8. Kombinim i shpejtë i tasteve quhet shtypja e njëkohshme e dy tasteve për të ekzekuatuar një veprim të caktuar. Kombinimet e shpejta të tasteve në Windows 8 përdorin tastin e Windows si tast të parë në kombinim. Mbaj në mend që kurdo që përdorni kombinimet e shpejta të tasteve, duhet të shtypni tastin e Windows përpara se të shtypni tastin e dytë.

Tabela 2.1 përmban disa nga kombinimet e shpejta të tasteve të Windows 8.

Kombinimi i tasteve në Windows 8

Shpresoj që ky postim të jetë me dobi për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Shënim: Ky postim është marrë nga libri: WINDOWS 8 UDHËZUES ABSOLUT PËR FILLESTAR.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.