Anketë: Cili është sistemi oprativ më i mirë për tabletë dhe telefona të mençur?

Tabletët dhe telefonat e mençur janë veglat aktuale më të përdorura në teknologjinë e komunikimit. Këto vegla na ofrohen në formate, dizajne, funksionalitete dhe tipare nga më të ndryshmet. Natyrishtë, të gjitha këto veçori dhe shumë të tjera duhet ta bëjnë komunikimin më të thjeshtë në realizim dhe më kualitativ në cilësi. Atëherë, pa dyshim që sistemi operativ si urë lidhëse në mes të përdoruesit dhe veglës së komunikimit (tabletit apo telefonit të mençur) luan një rol të rëndësishëm si në përzgjedhjen e pajisjes që do ta bleni e po ashtu edhe në përdorimin e saj. Me këtë rast, do të kërkojmë mendimin tuaj për sa i përket faktit se cili është sistemi oprativ më i mirë për tabletë dhe telefona të mençur?

Faleminderit paraprakisht për kohë dhe konsideratë!

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.