Kategoria: Q & A (pyetje dhe përgjigje)

Të dashur lexues,

Nga dita në ditë, ky blog po fiton formatin e duhur. Pas kategorive të shtuara së fundit si:

– it certification (certifikimi në ti) dhe

– surveys (anketat)

Tashmë është shtuar edhe kategoria q&a (pyetje dhe përgjigje). Në qoftë se keni pyetje në lidhje me:

– harduerin

– softuerin

– rrjetet kompjuterike

– siguria e të dhënave

– certifikimin në teknologji të informatikës dhe

– çdo pyetje tjetër të ndërlidhur në përgjithësi me shkencën e teknologjisë së informatikës

atëherë mund ta dërgoni në e-Postën si në vijim:

BekimDauti@BekimDauti.com

Dhashtë Zoti, do të ofroj përgjigjen e duhur për pyetjen e bërë në kohën e duhur !

Ju faleminderit paraprakisht për konsideratën dhe kontributin tuaj!

paqe dhe shëndet,

Bekimi

q&a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.