Anketë: A duhet të transformohet arsimi formal nga mësimi tradicional në e-Shkollë?

Përfshirja e Internetit ditë e më shumë në kryerjen e punëve të përditshme ofron mundësi të shumta edhe për përvoja të reja siç është ajo e shkollës elektronike (e-Shkolla). Në shumë institucione arsimore në botë, e në masë të caktuar edhe në disa tek ne, shohim praktikën e mësimit elektronik (e-Mësimi). Arsyet janë të shumta, por jeta dinamike dhe kërkesat për arsimim me njohurit më të reja në disiplinat e ndryshme shkencore kanë bërë që shumë institucione arsimore të fillojnë të ofrojnë metoda të reja të arsimimit. Atëherë, meqë edhe shoqëria jonë është një nga ato që përdorë me të madhe Internetin në baza ditore qoftë për lundrim personal apo kryerje të punëve afariste, vallë a mendoni se është koha që sistemi arsimor tek ne të fillon transformimin e tij nga mësimi tradicional në atë të e-Shkollës?

Faleminderit paraprakisht për kohë dhe konsideratë!

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.