Mëso për rrjetet kompjuterike nga video blogu në YouTube

Të dashur lexues,

Mirë se erdhët në video blogun tim dhe tuajin!

Me qëllim të ndarjes së diturisë me të gjithë të interesuarit në formatet e mundshme që ofron teknologjia e stome, përfshi edhe përmbajtjen në formatin video, në dispozicionin tuaj është edhe kanali Bekim Dauti’s Vlog në YouTube.

Duke pas parasysh faktin se jetojmë në epokën e Internetit ku telefoni juaj i mençur, tableti apo kompjuteri juaj qoftë në shtëpi apo në punë është i lidhur për këtë rrjet kompjuterik global, atëherë dikush më pak e dikush më shumë sfidohemi nga kureshtja se çfarë është Interneti? Atëherë, për tu përgjigjur në këtë dhe shumë pyetje të tjera të ndërlidhura me rrjetet kompjuterike, për ju ofrohen video materialet në vijim ashtu që në mënyrë modeste të ofrojnë përgjigjet për rrjetet kompjuterike në arenën e madhe të Internetit.

  • Çka janë rrjetet kompjuterike?

  • Cilat janë llojet e rrjeteve kompjuterike?

  • Çka është Interneti?

  • Cili është protokolli i komunikimit në Internet?

  • Çka është Ethernet?

Shpresoj që video materialet në video blog të jenë informuese për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.