Anketë: Cilën makinë të kërkimit e përdorni më së shumti?

Sigurisht që uebi i Internetit është sistemi informativ më i madh që ka njohur ndonjëherë njerëzimi. Në këtë “bibliotekë virtuale” të stërmbushur me informacione është e vështirë të gjejmë informatën e dëshiruar pa përdorimin e makinës së kërkimit. Pavarësisht, jo të gjitha makinat e kërkimit të japin rezultate të njëjta të kërkimit! Informatat nga Interneti flasin se Google vazhdon të jetë makina e kërkimit më e përdorur në botë. Gjithsesi, që krahas Google ka edhe makina të tjera të kërkimit në Internet si Bing, Yahoo! Search, Ask dhe të tjera të cilat rivalizojnë njëra tjetrën për pozitën e dytë.

Figura 1. Makinat e kërkimit më të përdorurat në Internet (eBizMBA, 2015)
Figura 1. Makinat e kërkimit më të përdorurat në Internet (eBizMBA, 2015)

Krahas makinave të kërkimit me popullaritet botëror, për përdoruesin shqipëtarë është ofruar edhe makina e kërkimit Gjirafa “e cila i ofron përdoruesve të saj gjetjen e informatave shqip nga i tërë Interneti“. Andaj, pa dashur për ti bërë reklamë njërës apo tjetrës makinë të kërkimit, thjeshtë për të parë se cilën makinë të kërkimit e përdorin përdoruesit në shoqërinë tonë, gjeni në vijim anketën:

Faleminderit paraprakisht për kohë dhe konsideratë!

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.