Cilën paketë të zyres e përdorni më së shumti?

Padyshim që Microsoft me pakon e zyres MS Office vazhdon të jetë kampioni në fuqi. Pavarësisht, nuk mund të thuhet së është i pa konkurencë. Alternativat si OpenOffice dhe LibreOffice natyrisht që nuk mund dhe nuk duhet të injorohen, aq më shumë që të dy këto pako për punë në zyre ofrohen pa pagesë dhe për të gjitha platformat si Windows, Mac OS dhe Linux. Ndaj duke e ditur se edhe në shoqërinë tonë me të madhe, qoftë nga individët apo bizneset, përdoren pakot për punë në zyre, do të ishte me interes të përgjithshëm që përmes anketës në vijim të kuptojmë se cila pako e zyrës përdoret më së shumti.

Figura 1. Pakot e punës në zyre (Exgoe, 2011)
Figura 1. Pakot e punës në zyre (Exgoe, 2011)

Faleminderit paraprakisht për kohë dhe konsideratë!

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.