Kategoria Photo of the Week

Të dashur lexues,

Ju faleminderit për konsideratën dhe kohën tuaj për të vizituar dhe lexuar blogun tim dhe tuajin!

Krahas shkrimeve me përmbajtje nga teknologjia e informatikës, me qëllim të pasurimit të përmbajtjes së blogut, kam shtuar edhe kategorinë fotografia e javës. Në këtë kategori do të gjeni fotografitë dhe përshkrimin e tyre. Në këtë mënyrë, ky blog krahas rolit informativ nga fusha e teknologjisë së informartikës do të shërbejë edhe si album – sajt i fotografive. Përmes komenteve tuaja mund të tregoni sesa ju pëlqejnë fotografitë.

Ju faleminderit paraprakisht për konsideratën tuaj!

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s