e-Libri “Rrjetet Kompjuterike: Koncepte të Përgjithshme” @ Amazon Kindle Store

Të dashur lexues,

e-Libri “Rrjetet Kompjuterike: Koncepte të Përgjithshme” i dedikohet të gjithë lexuesve të cilët bëjnë hapat e parë ose tashmë i kanë bërë ato në fushën e rrjeteve kompjuterike. Krahas informimit dhe ndarjes së diturisë, qëllimi i këtij e-Libri është që të kontribuoj në ngritjen e njohurive profesionale në shoqërinë tonë.

Rrjetet Kompjuterike: Koncepte të Përgjithshme nga Bekim Dauti
Rrjetet Kompjuterike: Koncepte të Përgjithshme nga Bekim Dauti

Për të gjithë të interesuarit, e-Libri “Rrjetet Kompjuterike: Koncepte të Përgjithshme” ofrohet përmes Amazon Kindle Store.

Faleminderit për kohën dhe konsideratën tuaj për të lexuar e-Librin tim! Në qoftë se ju pëlqen ky e-Libër dhe dëshironi të merrni pjesë aktive në përmirësimin e mëtutjeshëm të këtij e-Libri, atëherë dërgoni:

  • propozimet
  • sugjerimet dhe
  • vërejtjet tuaja

në e-Postën BekimDauti@BekimDauti.com. Me shumë kënaqësi do ti lexoj dhe do të përpiqem ti përfshijë në ribotimet e radhës.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.