Uebi i Javës: ALMOOC

ALMOOC
ALMOOC

Almooc.com ose Albanian MOOC është platformë edukative që bashkëpunon me profesorë të dalluar të botës shqiptare për t’ju ofruar klasë “online” të gjithëve FALAS. Ne e parashikojmë një të ardhme ku çdokush të ketë qasje në edukim kualitativ. Ne kemi për qëllim që të fuqizojmë njerëzit me arsim që do ta përmirësojnë jetën e tyre, të familjeve të tyre dhe të komunitetit ku jetojnë ata. (ALMOOC.com)

Shpresoj që ky postim të jetë informues për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.