Anketë: A është etike të publikohen fotografitë e fëmijëve në rrjetet sociale?

Online Safety | NSPCC, 2015
Online Safety | NSPCC, 2015

Pas ekspanzionit të rrjeteve sociale apo ndryshe edhe mediumeve sociale në Internet në vitet e fundit, janë ngritur debate nga më të ndryshmet në lidhje me ruajtjen e privatësisë. Së fundmi, me të madhe po diskutohet për temat se a është etike të publikohen fotografitë e fëmijëve në rrjetet sociale pa lejen e tyre (të fëmijëve)? Atëherë, meqë edhe shoqëria jonë është një nga ato që përdorë me të madhe Internetin përfshi këtu edhe rrjetet sociale, përmes anketës në vijim shpreheni opinionin tuaj në lidhje me pyetjen se duhet apo jo të publikohen fotografitë e fëmijëve në rrjetet sociale?

Faleminderit paraprakisht për kohë dhe konsideratë!

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.