Anketë: A duhet të mësohet lënda e programimit në shkollat fillore?

Ora e kodimit

Në epokën e Internetit, si asnjëherë më parë, janë me miliona punë të hapura të cilat kërkojnë përvojë, aftësi dhe shkathtësi të programimit. Pvarësisht, si gjithkund në botë edhe në shoqërinë tonë numri i të papunëve është alarmues. Ndaj ky është treguesi më i mirë se është koha për analizë, studim dhe rishikim të planprogrameve shkollore. Si domosdoshmëri për t’u përshtatur me risitë teknologjike, lind pyetja se a duhet të mësohet lënda e programimit në shkollat fillore? Me synimin dhe qëllimin për të dhënë kontribut në arsimimin e shoqërisë sonë, përmes anketës në vijim shpreheni opinionin tuaj në lidhje me pyetjen se a duhet të fillojnë nxënësit tanë të shkollave fillore të mësojnë lëndën e programimit?

Faleminderit paraprakisht për kohë dhe konsideratë!

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.