Mësimi 7: Adresat IP dhe Nën-rrjetëzimi

Adresat IP

Janë të shumtë aktivitet që ndodhin sot për të shtyrë tutje zhvillimin e teknologjisë për adresat e protokollit të internetit. Zaten, adresat e IPv6 janë shembulli më i mirë i një përpjekje të tillë. Pavarësisht, edhe pse nga dita në ditë teknologjia e adresimit të IPv6 po bëhet gjithnjë e më bindëse, akoma vazhdon të parapëlqej rolin e spektatorit në arenën e madhe të Internetit kur teknologjia e adresimit IPv4 vazhdon të jetë shefi. Përmes këtij prezantimi do të shpalosim teknologjinë e adresave IPv4, e cila teknologji e adresimit që nga ditët e para të Internetit e deri më sot vazhdon ti jep kuptim trafikut në Internet.

Shpresoj që ky postim të jetë informues për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.