Uebi i Javës: Mëso TIK @ALMOOC

ALMOOC

Pas klikut tek Tik, në faqen e radhës përzgjidh klasën e dëshiruar. Trajnimet janë FALAS.

TIK ALMOOC

Zgjedh çfarë dëshiron të mësosh dhe kyçu brenda që t’i bashkangjitesh studentëve tjerë dhe të mësoni së bashku si një komunitet unik.

Shpresoj që ky postim të jetë informues për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.