Instalimi i Windows Server 2016 Vëzhgimi Teknik 3

Windows Server 2016

Nëse për sistemin operativ UNIX, autori Dennis Ritchie thotë se edhe pse i thjeshtë për nga ndërfaqësi i tij, sërish kërkohen njohuritë e gjeniut për të operuar me të. Për dallim, për Windows Server 2016 mund të themi se është i thjeshtë si për nga ndërfaqësi grafik i tij, e po ashtu edhe për nga instalimi i tij. Ndaj, përmes video prezantimit në vijim do të njihemi me procesin e instalimit të sistemit operativ Windows Server 2016 Vëzhgimi Teknik 3.

Shpresoj që ky postim të jetë informues për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.