Fotografia e Javës: Automobili dhe Treni

Vetura dhe Treni
Automobili dhe Treni

Një automobil është një automjet që përdoret për të transportuar pasagjerë. Zakonisht automobilat kanë katër rrota dhe një motor me djegje të brendshme. Fjala automobil ka origjinë nga fjala greke “auto” dhe franceze “mobile”. Ky emër do të thotë “vetë-lëvizje”, pasi automobili nuk kanë nevojë për kuaj ose burime të tjera të jashtme për ta lëvizur. (Wikipedia.org)

Një tren është një grup i mjeteve në një hekurudhë. Automjetet në një bashkësi quhen makina (në Shtetet e Bashkuara) ose vagonë ​​(në Mbretërinë e Bashkuar). Shpesh, njerëzit i referohen atyre që bartin pasagjerë si tren. Një vend ku një tren ndalet për të zbritur dhe marrë pasagjerët është quajtur një stacion hekurudhor. (Wikipedia.org)

Shpresoj që ky postim të jetë informues për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.