Fotografia e Javës: Pishat

Pishat

Pishat janë drunjë me gjelbërim të përjetshëm, pemë halore rrëshinor me lartësi nga 3 deri në 80 metra. Trupi i shumicës së pishave është i trashë dhe me luspa. Degët janë si një spirale shumë e ngushtë, por shfaqet si një unazë të degëve që dalin nga e njëjta pikë. Pishat janë drunjë jetëgjatë, zakonisht duke arritur jetëgjatësi nga 100 deri në 1000 vjet e disa edhe më shumë. Pishat rriten edhe në tokë me acide e disa edhe në toka gëlqerore. Disa lloje të pishave dalin edhe pas zjarreve në pyje. Ndërsa disa lloje tjera të pishave janë të përshtatura ndaj kushteve ekstreme natyrore. (Wikipedia.org)

Shpresoj që ky postim të jetë informues për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.