SQL Server 2016: Si ta instaloni?

Instalimi i SQL Server

MS SQL Server 2016 CTP 3.2 është baza më e re e të dhënave me tabela të ndërlidhura e ofruar nga Microsoft. Ky aplikacion RDBMS aktualisht ndodhet në zhvillim e sipër. Përmes këtij video prezantimit paraqitet procesi i instalimit të MS SQL Server 2016 Express.

Shpresoj që ky postim të jetë informues për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Bekim Dauti’s Blog | Bekim Dauti’s Vlog

1 Comment »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.