Anketë: A mendoni se kremtimi i semi-maturës dhe i maturës duhet të reformohen?

Ceremonia e diplomimit

Figura 1. Kapela dhe diploma e ceremonisë së diplomimit (Madison Metropolitan School District, 2016)

Ndodhemi në pjesën e vitit kur pedagogët dhe nxënësit e shkollave të mesme të ulëta (ish-shkollat fillore), respektivisht të shkollave të mesme të larta (ish-shkollat e mesme) fillojnë përgatitjet e tyre për kremtet e semi-maturës dhe të maturës. S’ka mëdyshje se të dy këto ngjarje janë të rëndësishme në jetën edukative të pedagogëve dhe nxënësve, porse edhe përkundër reformave të shumta të arsimit në shoqërinë tonë, duket sikur kremtimi i semi-maturës, respektivisht maturës vazhdon të jetë ai “tradicional”! Vetvetiu lind pyetja që nëse e kremtja e semi-maturës dhe e maturës i dedikohet nxënësve dhe organizohen për nxënësit, atëherë vallë përse institucionalisht nuk janë reformuar këto kremte? Pavarësisht, meqë edhe në duam që nxënësit tanë të jenë të edukuar mirë dhe të suksesshëm në jetë, atëherë përmes anketës në vijim shpreheni opinionin tuaj në lidhje me pyetjen se a duhet të reformohen formatet ekzistuese të kremteve të semi-maturës dhe maturës nëpër shkolla?

Shpresoj që ky postim të jetë informues për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Bekim Dauti’s Blog | Bekim Dauti’s Vlog

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s