e-Kursi: Windows Server 2012

e-Kursi - Windows Server 2012

Sistemi operativ i rrjetit (në Ang. Network Operating System – NOS) është një softuer i cili ofron, administron, mirëmban dhe siguron resurset në rrjetë. Pra, ai duhet të jetë i aftë të ndan skedarë dhe aplikacione, të ofron shërbimet e uebit, të e-Postës, të bazave të të dhënave, të mundësojë apo të mohon qasjen në resurse, të administron përdoruesit dhe kompjuterët, të ofroj veglëri për konfigurimin, mirëmbajtjen dhe sigurimin e resurseve, si edhe funksione të tjera që ndërlidhen me resurset në rrjetë.  Kështu, përmes këtij e-Kursi do të njihemi nga afër me një sistem operativ të rrjetit kompjuterik. Fakti që sistemi operativ i rrjetit është një komponentë e rëndësishme që mundëson menaxhimin e rrjetit kompjuterik, atëherë do të njihemi me veglërit dhe teknikat për konfigurim, menaxhim dhe administrim të resurseve të sistemit operativ.

Përmbajtja:

e-Mësimi 1: Sistemi operativ i rrjetit

e-Mësimi 2: Shërbimet në rrjetet kompjuterike

e-Mësimi 3: Windows vs. Linux vs. Mac OS

e-Mësimi 4: instalimi i Windows Server 2012

e-Mësimi 5: Shtimi i roleve të AD DS dhe DNS

e-Mësimi 6: Shtimi i roleve të File Server, Print Server, Scan Server dhe Fax Server

e-Mësimi 7: Shtimi i roleve të Web Server (IIS) dhe FTP Server

e-Mësimi 8: Virtualizimi me anë të Hyper-V me Windows PowerShell

e-Mësimi 9: Komandat për zgjidhjen e problemeve në rrjet

Shpresoj që ky postim të jetë informues për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Bekim Dauti’s Blog | Bekim Dauti’s Vlog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.