Microsoft Workshop: Të flasim për transformimin digjital!

Bizneset dhe përdoruesit do ta përdorin teknologjinë vetëm në qoftë se ata mund të kenë besim në të.” Satya Nadella

wp_20161025_11_26_03_pro

Më 25 Tetor 2016, në Prishtinë u mbajt Punëtoria e Microsoft: Transformimi digjital në institucionet qeveritare dhe sektorin publik. Në këtë punëtori morën pjesë numër i konsiderueshëm i pjesëmarrësve të cilët patën rastin që përmes prezantimeve dhe bisedave me ekspertët të njihen me risitë teknologjike të Microsoft që kanë të bëjnë me transformimin digjital. Agjenda e Punëtorisë së Microsoft ishte e ngjeshur ndaj dhe u organizua në formatin si në vijim:

• prezantime me shembuj praktikë dhe
• takime me ekspertët në formatin 1:1

agjenda

Gjithashtu, Microsoft prezantoi zhvillimet aktuale të Projektit “Microsoft Showcase Classroom” në Qendrën Inovative të MAShT, qendër kjo e hapur në Qershor të këtij viti. Projekti ka për qëllim aftësimin e mësimdhënësve për përdorim efikas të TIK në procesin e mësimdhënies.

wp_20161025_11_54_02_pro

Për të gjithë entuziastët e teknologjisë së Microsoft, Microsoft në punëtorinë e vet prezantoi edhe disa nga shërbimet që i ofron në Internet:

Shpresoj që ky postim të jetë informues për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Bekim Dauti’s Blog | Bekim Dauti’s Vlog | e-Books @Amazon Kindle Store

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s