Anketë: A mendoni se prindërit duhet të jenë të angazhuar racionalisht në procesin e mësimit të fëmijëve?

prinderit-dhe-femijet

Prindërit duhet po ashtu të mësojnë në mënyrë që ti udhëzojnë fëmijët e tyre (Homefinder, 2013)

Ndodhemi në kohën kur mësimet e gjysmë vjetorit të parë në shkollat fillore të mesme kryesisht kanë përfunduar apo janë në përfundim e sipër. Natyrisht, karakteristikë e kësaj periudhe janë kumtimet e suksesit të nxënësve. S’ka mëdyshje se tradita shkollore thotë që mësimdhënësit duhet të angazhohen në ndarjen e diturisë, siç edhe nxënësit duhet të përpiqen në mësimnxënie. Zaten dhe suksesi nuk duhet të mungoj! Por, në realitet gjërat duken pak më ndryshe. Përderisa, me aq sa munden mësimdhënësit dhe fëmijët po i kryejnë detyrat e tyre, të bënë përshtypje roli i prindërve. Tek këta të fundit, si asnjëherë më parë, është rritur “apetiti për notën pesë (5) dhe suksesin e shkëlqyeshëm“. Përderisa është e natyrshme që prindërit të dëshirojnë më të mirën për fëmijët e tyre, njëkohësisht do të ishte jo e natyrshme që me çdo kusht të marrin notat pesë edhe nëse ato nuk i meritojnë!

Në lidhje me përfshirjen racionale të prindërve në procesin e mësimit të fëmijëve si edhe kontributin e tyre në suksesin e përgjithshëm të tyre përgjatë një viti shkollor e po ashtu edhe në ciklin jetësor të edukimit të tyre, artikujt në vijim flasin për detyrat dhe përgjegjësitë pragmatike të prindërve në raport me mësimin nga ana e fëmijëve:

  • Përcaktimi i suksesit si prind – i sugjeron prindërit që “kontrollin” nga përshkrimi i detyrave prindërore ta zëvendësojnë me “validimin dhe përkujdesin.” Njëkohësisht, i rekomandon prindërit që duhet po ashtu të mësojnë vazhdimisht edhe ata në mënyrë që ti udhëzojnë fëmijët e tyre.
  • 10 mënyrat për ti motivuar fëmijët që të mësojnë – ua tërheq vëmendjen prindërve që nëse dëshirojnë që fëmijët e tyre të jenë nxënës të shkëlqyeshëm në mësime, atëherë të mos e kufizojnë mësimin vetëm në shkollë por edhe jashtë saj. Kështu, listohen 10 mënyrat për ti motivuar fëmijët që të mësojnë duke filluar nga: 1. Plotësimi i botës së fëmijëve me lexim e deri tek 10. Kthejini ngjarjet e përditshme në mundësi për të mësuar.

Atëherë, meqë edhe në duam që nxënësit tanë të jenë të edukuar mirë dhe të suksesshëm në shkollë dhe jetë, atëherë përmes anketës në vijim shpreheni opinionin tuaj në lidhje me pyetjen se a mendoni se prindërit duhet të jenë të angazhuar racionalisht në procesin e mësmit të fëmijëve?

Shpresoj që ky postim të jetë informues për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Bekim Dauti’s Blog | Bekim Dauti’s Vlog | e-Books @Amazon Kindle Store

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.