Tani Windows Server 2016 Administration Fundamentals për vetëm 4.30 € @Packt Publishing

Windows Server 2016 Administration Server

për vetëm 4.30 €

Packt Publishing

WS2016AF

Instaloni, konfiguroni dhe ofroni shërbime në rrjet me Windows Server përderisa përgatiteni për provimin MTA 98-365 dhe kaloni me lehtësi.

Shpresojmë që kjo të jetë një informatë e duhur për ju.

paqe me ju,

Dautti

LinkedIn | YouTube | Twitter | Instagram | Facebook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.