Risi: Mbajtja e trajnimeve në vendin tuaj të punës

“Puna duket ndryshe në shekullin e 21-të. Dhe kështu duhet të duken dhe programet tona të trajnimit të punës.”

Leila Janah

Duke patur parasysh dinamikën e zhvillimeve në jetën personale në përgjithësi, dhe të jetës profesionale në veçanti domosdoshmërisht paraqitet nevoja për qasje të reja në lidhje me zhvillimin profesional. Për këtë arsye Dautti ka zhvilluar platformën në vijim të trajnimeve profesionale nga Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit (TIK).

Trajnime të TIK për bizneset

Për të gjitha bizneset e interesuara që të avancojnë zhvillimin profesional të stafit të tyre do ofrohet mundësi që trajnimet profesionale nga fusha e TIK të mbahen në mjedisin punues të vetë biznesit në orarin sipas preferencave të vetë biznesit. Ndaj, e tëra çfarë kërkohet nga biznesi është si në vijim:

  • hapësirë e mjaftueshme për të sistemuar numrin e pjesëmarrësve në trajnim, instruktorit, inventarit (tavolinë, karrige, PC dhe të tjera)
  • qasje në Internet dhe në rrjetin e elektrik

Është përgjegjësi e Dautti që të sjellë inventarin si në vijim:

  • tavolinë dhe karrige
  • PC
  • projektor
  • printer
  • pajisje të rrjetit
  • dhe të tjera të nevojshme për mbarëvajtjen e trajnimit

Lista e trajnimeve të TIK është e gjatë dhe kryesisht përbehet nga produktet dhe risitë teknologjike të vendorëve si:

Çmimi i trajnimeve është çështje e hapur e cila mund të diskutohet dhe dakordohet reciprokisht.

Na kontaktoni:

Celular: +383 (0)45 550 409

Postë elektronike: Contact@Dautti.com

Shpresojmë që kjo të jetë një informatë e duhur për ju.

paqe me ju,

Dautti

LinkedIn | YouTube | Twitter | Instagram | Facebook

2 Comments »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.