Përmbajtja e trajnimit Cisco CCENT: ICND 1 (100-105) Certification

Në mesin e pyetjeve më të shpeshta që marrim nga të interesuarit në lidhje me trajnimet që ofron Dautti në bashkëpunim me InfoTech, me shumë të drejtë bëhet pyetja:

 • Çfarë do të mësoj në trajnimin Cisco CCENT: ICND 1 (100-105) Certification?
 • konceptet e rrjetit kompjuterik
 • komponentët e rrjetit kompjuterik dhe si të krijoni një rrjet kompjuterik
 • protokollet e komunikimit, modeli i protokollit TCP/IP dhe modeli i referencës OSI
 • switch-in dhe si ta konfiguroni atë
 • router-in dhe si ta konfiguroni atë
 • shërbimet e rrjetit dhe procesin e mirëmbajtjes
 • si ti zgjidhni problemet në rrjet
 • si të përgatiteni për provimin ICND1 100-105

Pavarësisht, që të interesuarit ta kenë përgjigjen e duhur e njëkohësisht edhe Dautti të jetë transparent me përmbajtjen e trajnimeve që ofrohen nga fusha e Teknologjisë së Informacionit dhe të Komunikimit (TIK), në vijim mund ta gjeni përmbajtjen e trajnimit Cisco CCENT: ICND 1 (100-105) Certification.

Cisco në InfoTech

Përmbajtja e trajnimit:

 1. Hyrje në rrjetet kompjuterike
 2. Komunikimi në rrjetet kompjuterike
 3. Hyrje në switching
 4. Konfigurimi i switch-it
 5. Hyrje në routing
 6. Konfigurimi i router-it
 7. Shërbimet e rrjetit dhe mirëmbajtja
 8. Zgjidhja e problemeve të rrjetit
 9. Si të përgatiteni për provimin CCENT: ICND 1 (100-105)?
 10. Testimi i aftësive dhe shkathtësive të fituara në trajnim

Në sesionet 1 deri në 8, krahas prezantimeve (ligjëratave) mbahen edhe ushtrimet praktike të bazuara në programin e certifikimit Cisco CCENT. Në sesionin e 10, mbahet provimi praktik për të testuar aftësitë dhe shkathtësitë e fituara nga trajnimi. Trajnimi është i bazuar në librin CCENT/CCNA: ICND 1 (100-105) Certification Guide të autorit dhe instruktorit Bekim Dauti.

Trajnimi mbahet në qendrën e trajnimit të InfoTech në Gjilan, andaj procesin e regjistrimit dhe ndarjes së certifikatave e organizon InfoTech. Kështu, të gjithë të interesuarit për trajnimin Cisco CCENT: ICND 1 (100-105) Certification të kontaktojnë InfoTech në:

InfoTech Logo (English) 2

Telefoni fiks: 0280 320 358 dhe
e-Postë: InfoTech@InfoTech-Kosova.com

Faleminderit paraprakisht për interesimin tuaj!

Shpresojmë që kjo të jetë një informatë e duhur për ju.

paqe me ju,

Dautti

LinkedIn | YouTube | Twitter | Instagram | Facebook

 

5 Comments »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.