Libri CCENT/CCNA: ICND1 100-105 Certification Guide tanimë edhe në Microsoft Store

Ngjashëm si edhe libri Windows Server 2016 Administration Fundamentals, tanimë edhe libri i radhës CCENT/CCNA: ICND 1 (100-105) Certification Guide i Bekim Dauti është bërë i disponueshëm edhe në Microsoft Store. Po ashtu, Microsoft Store mund ta qasni edhe përmes Windows 10. Mjafton të shkruani titullin e librit CCENT/CCNA: ICND 1 (100-105) Certification Guide në kutinë e kërkimit të aplikacionit Microsoft Store App (shih Figurën) dhe pastaj të shtypni Enter për ta kërkuar librin në fjalë nga baza e të dhënave të Microsoft Store.

CCENT Microsoft Store

Krahas Microsoft, Packt Publishing në cilësinë e botuesit e ka ofruar librin CCENT/CCNA: ICND 1 (100-105) Certification Guide edhe në portalet e partnerëve të tij si në vijim:

Lexim të këndshëm.

Shpresojmë që kjo të jetë një informatë e duhur për ju.

paqe me ju,

Dautti

LinkedIn | YouTube | Twitter | Instagram | Facebook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.