A doni të mësoni Windows Server 2016 dhe të certifikoheni me MTA 98-365?

Ky trajnim me Bekim Dauti mbulon teknologjinë e Windows Server 2016, duke përfshirë tema të tilla si instalimi i Windows Server 2016, directory services në Windows Server 2016, shtimi i roleve në Windows Server 2016, teknologjitë për ruajtjen e të dhënave, mirëmbajtja e Windows Server 2016 si dhe zgjidhja e problemeve të Windows Server 2016.

MTA

Më saktë, përmbajtja e trajnimit Windows Server 2016 Administration Fundamentals është si në vijim:

1: Hyrje në Windows Server
2: Mënyrat e instalimit të Windows Server
3: Detyrat pas instalimit të Windows Server
4: Directory Services në Windows Server
5: Si ti shtoni rolet në Windows Server?
6: Group Policy në Windows Server
7: Virtualizimi në Windows Server
8: Si të ruani të dhënat në Windows Server?
9: Akordimi dhe mirëmbajtja e Windows Server
10: Përditësimi dhe Zgjidhja e problemeve në Windows Server
11: Njihu me provimin MTA 98-365 Exam
12. Testimi i aftësive dhe shkathtësive të fituara në trajnim

Nëse dëshironi që profesionalisht të merreni me administrim të sistemeve, atëherë ky është trajnimi me të cilin duhet të filloni. Certifikimi i Microsoft MTA 98-365: Windows Server Administration Fundamentals u tregon punëdhënësve se ju posedoni aftësitë dhe shkathtësitë thelbësore të punës me Windows Server 2016.

MTA 98-365

Në përgjithësi, nuk ekziston ndonjë standard i shkruar se si të përgatitni provimet e certifikimit në përgjithësi, dhe MTA 98-365: Windows Server Administration Fundamentals në veçanti. Kryesisht, kjo ka të bëjë me praktikat më të mira të përgatitjes së provimit. Në rastin e provimit MTA 98-365, ato janë si në vijim:

Regjistrimet për trajnimin Windows Server 2016 Administration Fundamentals, kanë nisur. Andaj, nëse jeni i interesuar të merrni pjesë në këtë trajnim, kontaktoni InfoTech:

Telefoni fiks: 0280 320 358 dhe
e-Postë: InfoTech@InfoTech-Kosova.com

Faleminderit paraprakisht për interesimin tuaj!

Shpresojmë që kjo të jetë një informatë e duhur për ju.

paqe me ju,

Dautti

LinkedIn | YouTube | Twitter | Instagram | Facebook

1 Comment »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.