e-Libri: Siguria e Rrjeteve Kompjuterike (Teknikat dhe Teknologjitë)

e-Libri “Siguria e Rrjeteve Kompjuterike: Teknikat dhe Teknologjitë” synon të paraqes hyrjen në sigurinë e sistemeve kompjuterike përmes teknikave dhe teknologjive të sigurisë së rrjeteve kompjuterike. Duke pas parasysh faktin se ditë e më shumë në Internet lexojmë raporte për shkelje të intimitetit dhe thyerje të sigurisë të sistemeve kompjuterike, andaj uroj që ky e-Libër sado pak të luan rolin e informatorit për rëndësinë e sigurisë qoftë individuale deri sa lundrojmë në Internet apo të sistemeve dhe rrjeteve kompjuterike të bizneseve. Atëherë, për të mësuar më shumë për sigurinë e rrjeteve kompjuterike, ju ofrohet falas e-Libri: Siguria e Rrjeteve Kompjuterike: Teknikat dhe Teknologjitë.

Ballina Siguria e Rrjetit

Siguria e Rrjeteve Kompjuterike: Teknikat dhe Teknologjitë

Lexim të këndshëm!

Shpresojmë që kjo të jetë një informatë e duhur për ju.

paqe me ju,

Dautti

LinkedIn | YouTube | Twitter | Instagram | Facebook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.