Trajnimet e radhës për Windows Server 2016 dhe Cisco CCENT

Dautti në bashkëpunim me InfoTech, ju sjellin dy trajnime nga teknologjitë e Microsoft, respektivisht Cisco.

Kalendari i trajnimit

Përmbajtja e trajnimit Windows Server 2016 Administration Fundamentals është si në vijim:

1: Hyrje në Windows Server
2: Mënyrat e instalimit të Windows Server
3: Detyrat pas instalimit të Windows Server
4: Directory Services në Windows Server
5: Si ti shtoni rolet në Windows Server?
6: Group Policy në Windows Server
7: Virtualizimi në Windows Server
8: Si të ruani të dhënat në Windows Server?
9: Akordimi dhe mirëmbajtja e Windows Server
10: Përditësimi dhe Zgjidhja e problemeve në Windows Server
11: Njihu me provimin MTA 98-365 Exam
12. Testimi i aftësive dhe shkathtësive të fituara në trajnim

Përmbajtja e trajnimit Cisco CCENT: ICND1 (100-105) Certification është si në vijim:

 1. Hyrje në rrjetet kompjuterike
 2. Komunikimi në rrjetet kompjuterike
 3. Hyrje në switching
 4. Konfigurimi i switch-it
 5. Hyrje në routing
 6. Konfigurimi i router-it
 7. Shërbimet e rrjetit dhe mirëmbajtja
 8. Zgjidhja e problemeve të rrjetit
 9. Si të përgatiteni për provimin CCENT: ICND 1 (100-105)?
 10. Testimi i aftësive dhe shkathtësive të fituara në trajnim

Literatura me 40% zbritje për pjesëmarrësit në trajnime:

 • InfoTech ofron 40% zbritje në librin Windows Server 2016 Administration Fundamentals për pjesëmarrësit në trajnimin MTA 98-365

2016

 • InfoTech ofron 40% zbritje në librin CCENT/CCNA: ICND1 100-105 Certification Guide për pjesëmarrësit në trajnimin Cisco CCENT: ICND 1 (100-105) Certification

CCENT

Trajnimet mbahen në qendrën e trajnimit të InfoTech në Gjilan, andaj procesin e regjistrimit dhe ndarjes së certifikatave e organizon InfoTech. Kështu, të gjithë të interesuarit për trajnimet Windows Server 2016 Administration Fundamentals dhe Cisco CCENT: ICND1 (100-105) Certification të kontaktojnë InfoTech në:

InfoTech logo

Telefoni fiks: 0280 320 358 dhe
e-Postë: InfoTech@InfoTech-Kosova.com

Shënim: Rekomandohet që në trajnim të marrin pjesë ata/ato kandidat/e që kanë mbaruar semestrin e parë dhe të dytë të modulit Cisco CCNA Routing & Switching nga Cisco Networking Academy.

Faleminderit paraprakisht për interesimin tuaj!

Shpresojmë që kjo të jetë një informatë e duhur për ju.

paqe me ju,

Dautti

LinkedIn | YouTube | Twitter | Instagram | Facebook

1 Comment »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.