Porosit librin e trajnimit përmes InfoTech me 40% zbritje

Nëse po planifikoni që të merrni pjesë në trajnimet e ofruara nga Dautti dhe InfoTech gjatë muajit Qershor 2018, atëherë ju sugjerojmë që të bëni porosi librin tuaj të trajnimit përmes InfoTech që të fitoni zbritje në vlerë prej 40%. Sa më parë, aq më mirë, ashtu që ta keni librin tuaj kur të fillon trajnimi. Zakonisht, nga dy deri në tre javë arrin libri nga Packt Publishing në adresën tuaj.

Porosit librin e trajnimit

Si me librin Windows Server 2016 Administration Fundamentals, po ashtu edhe me librin CCENT/CCNA: ICND 1 (100-105) Certification Guide të Bekim Dauti, Packt Publishing, ka kthyer përgjigje pozitive duke ndarë kodin promocional në vlerë prej 40%. Ky kod promocional është valid vetëm për pjesëmarrësit në trajnimet Windows Server 2016 Administration Fundamentals dhe Cisco CCENT: ICND 1 (100-105) Certification.

Ndaj, nëse jeni të interesuar të merrni pjesë në trajnimet Windows Server 2016 Administration Fundamentals dhe Cisco CCENT: ICND 1 (100-105) Certification, si dhe të porositni librin Windows Server 2016 Administration Fundamentals, respektivisht librin CCENT/CCNA: ICND 1 (100-105) Certification Guide me 40% zbritje përmes InfoTech, atëherë mos humbisni kohë meqë regjistrimet kanë nisur. Kontaktoni InfoTech për të rezervuar pjesëmarrjen tuaj në trajnimet e radhës:

Telefon: 0280 320 358 dhe

e-Postë: InfoTech@InfoTech-Kosova.com

Shpresojmë që kjo të jetë një informatë e duhur për ju.

paqe me ju,

Dautti

LinkedIn | YouTube | Twitter | Instagram | Facebook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.