Së bashku me stinën e Verës vjen edhe trajnimi i Windows Server 2016

Nëse jeni duke menduar se si ta kaloni pushimin veror dhe të freskoheni gjatë vapës së stinës së verës, ju sugjerojmë të vijoni trajnimin Windows Server 2016 Administration Fundamentals. Ky trajnim me Bekim Dauti mbulon teknologjinë e Windows Server 2016, duke përfshirë tema të tilla si instalimi i Windows Server 2016, directory services në Windows Server 2016, shtimi i roleve në Windows Server 2016, teknologjitë për ruajtjen e të dhënave, mirëmbajtja e Windows Server 2016 si dhe zgjidhja e problemeve të Windows Server 2016.

Kalendari i trajnimit

Më saktë, përmbajtja e trajnimit Windows Server 2016 Administration Fundamentals është si në vijim:

1: Hyrje në Windows Server
2: Mënyrat e instalimit të Windows Server
3: Detyrat pas instalimit të Windows Server
4: Directory Services në Windows Server
5: Si ti shtoni rolet në Windows Server?
6: Group Policy në Windows Server
7: Virtualizimi në Windows Server
8: Si të ruani të dhënat në Windows Server?
9: Akordimi dhe mirëmbajtja e Windows Server
10: Përditësimi dhe Zgjidhja e problemeve në Windows Server
11: Njihu me provimin MTA 98-365 Exam
12. Testimi i aftësive dhe shkathtësive të fituara në trajnim

Nëse dëshironi që profesionalisht të merreni me administrim të sistemeve, atëherë ky është trajnimi me të cilin duhet të filloni. Certifikimi i Microsoft MTA 98-365: Windows Server Administration Fundamentals u tregon punëdhënësve se ju posedoni aftësitë dhe shkathtësitë thelbësore të punës me Windows Server 2016.

Faleminderit paraprakisht për interesimin tuaj!

Shpresojmë që kjo të jetë një informatë e duhur për ju.

paqe me ju,

Dautti

LinkedIn | YouTube | Twitter | Instagram | Facebook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.