Karkaleci (Ang. Locust)

Karkalecat janë grup i madh i insekteve (mbi 10.000 lloje) të përhapura në vendet e ndryshme te botës. Në kokë kanë dy antena të gjata, ndërsa aparati i gojës është i përshtatur për grimcim. Kanë dy palë krahë. Këmbët e prapme i kanë shumë të zhvilluara dhe iu shërbejnë edhe për kërcime të gjata.

dav

Karkalecat ushqehen me bimë dhe në vendet ku kalojnë tufat e tyre, dëmtojnë shumë kulturat bujqësore. Te ne njihen karkaleci i gjelbër (në fotografi), bukthi i arave, etj. (Wikipedia)

dav

Shpresojmë që kjo të jetë një informatë e duhur për ju.

paqe me ju,

Dautti

LinkedIn | YouTube | Twitter | Instagram | Facebook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.