Të drejtat e mia në Internet • Përgjegjësitë e mia në Internet

Ka qenë një kohë kur njerëzit mendonin se interneti ishte një tjetër botë, por tani njerëzit e kuptojnë se është një mjet që ne përdorim në këtë botë.

Tim Berners-Lee

bst

Shënim: Pllakata informative është është fotografuar në ambientet e shkollës fillore “Thimi Mitko” në Gjilan.

Shpresojmë që kjo të jetë një informatë e duhur për ju.

paqe me ju,

Dautti

LinkedIn | YouTube | Twitter | Instagram | Facebook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.