Skip to content

A doni të mësoni Windows Server 2016 dhe të certifikoheni me MTA 98-365?

Ky trajnim me Bekim Dauti mbulon teknologjinë e Windows Server 2016, duke përfshirë tema të tilla si instalimi i Windows Server 2016, directory services në Windows Server 2016, shtimi i roleve në Windows Server 2016, teknologjitë për ruajtjen e të dhënave, mirëmbajtja e Windows Server 2016 si dhe zgjidhja e problemeve të Windows Server 2016. Më saktë, përmbajtja e trajnimit Windows Server 2016 Administration Fundamentals është si në vijim: 1: Hyrje në Windows Server 2: Mënyrat e instalimit të Windows Server 3: Detyrat pas instalimit të Windows Server 4: Directory… Read more A doni të mësoni Windows Server 2016 dhe të certifikoheni me MTA 98-365?

CCENT/CCNA: ICND1 100-105 Certification Guide is now available on Microsoft Store

Similar to the Windows Server 2016 Administration Fundamentals book, Bekim Dauti’s CCENT / CCNA: ICND 1 (100-105) Certification Guide has also become available on the Microsoft Store. You can also access the Microsoft Store through Windows 10. Just enter the title of the CCENT / CCNA: ICND 1 (100-105) Certification Guide in the Microsoft Store App’s search box (see Figure), then press Enter to query the book from the Microsoft Store database. In addition to Microsoft, Packt Publishing as a publisher is offering the CCENT / CCNA: ICND 1 (100-105)… Read more CCENT/CCNA: ICND1 100-105 Certification Guide is now available on Microsoft Store