Skip to content

Kuizi i diturisë

Nëse jeni të interesuar të merrni pjesë në kuizin e diturisë dhe të fitoni dhuratë për përgjigje të saktë, atëherë në kohën tuaj të lirë shfletoni faqen e facebook-ut në vijim: – InfoTech Suksese! paqe dhe shëndet, Bekimi