Skip to content
Advertisements

Tag: e-Mësimi

Anketë: A duhet të transformohet arsimi formal nga mësimi tradicional në e-Shkollë?

Përfshirja e Internetit ditë e më shumë në kryerjen e punëve të përditshme ofron mundësi të shumta edhe për përvoja të reja siç është ajo e shkollës elektronike (e-Shkolla). Në shumë institucione arsimore në botë, e në masë të caktuar edhe në disa tek ne, shohim praktikën e mësimit elektronik (e-Mësimi). Arsyet janë të shumta, por jeta dinamike dhe kërkesat për arsimim me njohurit më të reja në disiplinat e ndryshme shkencore kanë bërë që shumë institucione arsimore të fillojnë të ofrojnë metoda të reja të arsimimit. Atëherë, meqë edhe shoqëria… Read more Anketë: A duhet të transformohet arsimi formal nga mësimi tradicional në e-Shkollë?