Skip to content

Tag: Windows Server 2012

Të mësojmë Windows Server: Çfarë është sistemi operativ i rrjetit?

Në vijim është një kapitull nga e-Libri Sistemi operativ i rrjetit: Windows Server 2012. Lexim të këndshëm. “Përkufizimi i një “sistemi operativ” është i detyruar të zhvillohet me kërkesat e konsumatorëve dhe mundësitë teknologjike.” Virginia Postrel Para se ta përkufizojmë definicionin për sistemin operativ të rrjetit, fillimisht do të njihemi me termat softuer dhe sistem operativ në përgjithësi për tu njohur pastaj me sistemin operativ të rrjetit në veçanti. Po që se bëjmë një kërkim për fjalët softuer dhe sistem operativ në fjalorin Merriam-Webster, do të gjejmë përkufizimet se “programe që ekzekutohen në… Read more Të mësojmë Windows Server: Çfarë është sistemi operativ i rrjetit?

Shkarko falas e-Librin: Sistemi Operativ i Rrjetit (Windows Server 2012)

Nga data 28 Qershor 2016 e deri më 02 Korrik 2016, përmes Amazon Kindle Store shkarko falas e-Librin: Sistemi Operativ i Rrjetit (Windows Server 2012) Për kënd është ky e-Libër? Ky e-Libër i dedikohet të gjithë lexuesve të cilët bëjnë hapat e parë ose tashmë i kanë bërë ato në fushën e sistemeve operative për rrjete kompjuterike. Krahas informimit dhe ndarjes së diturisë, qëllimi i këtij e-Libri është që të kontribuoj në ngritjen e njohurive profesionale në shoqërinë tonë. Sistemi Operativ i Rrjetit: Windows Server 2012 Madhësia e Skedarit: 1789… Read more Shkarko falas e-Librin: Sistemi Operativ i Rrjetit (Windows Server 2012)