Skip to content

Tag: sistemi operativ i rrjetit

Të mësojmë Windows Server: Çfarë është sistemi operativ i rrjetit?

Në vijim është një kapitull nga e-Libri Sistemi operativ i rrjetit: Windows Server 2012. Lexim të këndshëm. “Përkufizimi i një “sistemi operativ” është i detyruar të zhvillohet me kërkesat e konsumatorëve dhe mundësitë teknologjike.” Virginia Postrel Para se ta përkufizojmë definicionin për sistemin operativ të rrjetit, fillimisht do të njihemi me termat softuer dhe sistem operativ në përgjithësi për tu njohur pastaj me sistemin operativ të rrjetit në veçanti. Po që se bëjmë një kërkim për fjalët softuer dhe sistem operativ në fjalorin Merriam-Webster, do të gjejmë përkufizimet se “programe që ekzekutohen në… Read more Të mësojmë Windows Server: Çfarë është sistemi operativ i rrjetit?